Vi förvärvar fastigheten

Vi förvärvar fastigheten och tillhörande mark så vi har möjlighet att bygga ut och utöka verksamheten.

Bläddra bland nyheter